Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Magazyn Rowerowy
ul. Belwederczyków 29
51-688 Wrocław

tel. redakcja:
+48 71 337 47 40
+48 71 347 83 87

kontakt @ magazynrowerowy.pl

 

Wydawca:
GRABEK MEDIA sp. z o. o.
ul. Belwederczyków 29, 51-688 Wrocław
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000500147
kapitał zakładowy: 35.000 PLN, NIP: 898-22-06-479, REGON 022359267
tel.  +48  71 337 47 40
tel : +48 71 347 83 87

Prezes Zarządu
Krzysztof Grabek
krzysztof.grabek @ grabekmedia.pl