Garmin dla McGyvera

W dzisiejszych czasach nikogo ju? nie dziwi GPS w samochodzie, dziwi? te? nie powinien sprz?t z nawigacj? satelitarn? w rowerze. Na ponad dwucalowym ekranie Garmina Edge 705 odczytamy szereg informacji o po?o?eniu, pr?dko?ci, przejechanym dystansie, t?tnie i kadencji. To wi?cej ni? odbiornik GPS, kompletny komputer treningowy. Bezprzewodowy Edge 705, poza tym, ?e pozwala na kontrolowanie najwa?niejszych dla u?ytkownika parametrów podró?y, wyró?nia si? w?ród konkurencji za spraw? zastosowanego w nim systemu ANT+Sport. Dzi?ki niemu nabywca nowego gad?etu Garmina b?dzie móg? swobodnie i bezprzewodowo pod??czy? w przysz?o?ci kolejne urz?dzenia, takie jak sprz?t do pomiaru mocy SRM. Oczywi?cie Edge 705 pozwala te? na przeniesienie wszystkich danych do komputera i prac? z nimi. Oprogramowanie wspomaga planowanie treningów i pó?niejsze przenoszenie planów do urz?dzenia. Info: garmin.com Dystrybutor: Excel, tel. 0801 427 646, garmin.com.pl

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach