Puchar Leśniczego Spalonej Górnej – 14 października!

Zapraszamy na Puchar Leśniczego Spalonej Górnej, który będzie jednocześnie oficjalnym zakończeniem sezonu rowerowego 2012 w Kotlinie Kłodzkiej. Impreza odbędzie się 14.10.2012. Start i meta usytuowane są przy schronisku Jagodna w Spalonej. Organizator przewidział dwa dystanse (12 i 24 km) i aż 9 kategorii wiekowych, włącznie ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi oraz mastersami.

Program zawodów:
9.30– 10.45 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych (schronisko „Jagodna” w Spalonej)
10.55 – oficjalnie otwarcie wyścigu
11.00 – start
15.00 – oficjalne zakończenie zawodów i piknik przy ognisku

Oprócz medali i dyplomów za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej przewidziano „Puchar Leśniczego Spalonej Górnej”, który zostanie przyznany w kategoriach kobiety open i mężczyźni open.

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
M-1 – 16-18 lat
M-2 I – 19-30 lat
M-3 II – 31-40 lat
M-4 III – 41-50 lat
M-5 IV – 51-60 lat
M-6 V - 61-70 lat
M-7 VII - 71 lat i starsi
VI – kobiety – open
VII – szkoły gimnazjalne (chłopcy i dziewczęta)
VIII – szkoły podstawowe (chłopcy i dziewczęta)

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które uiszczą opłatę startową w kwocie 20 zł. Z wyłączeniem dzieci i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Warunkiem dopuszczenia do startu osób niepełnoletnich jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości w biurze zawodów w momencie weryfikacji zawodnika. Zawodnicy powyżej lat 18 startują na podstawie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą być zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od NNW.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku rowerowego sztywnego.
Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

Nagrody za uczestnictwo
Pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej „Puchar Leśniczego Spalonej Górnej”: kobiety open i mężczyźni open.
Losowanie roweru górskiego wśród uczestników kat. Szkoły Podstawowe i Gimnazja (dziewczęta i chłopcy).

Atrakcje
pieczony dzik,
wojskowa grochówka,
pokaz sprawnościowy 22. Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka,
pozostałe atrakcje w lesie...

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zawodów oraz do jego przestrzegania.
Warunkiem uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.t.j. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres organizatora.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione w trakcie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
Zawodami kieruje organizator, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach