Studia dla sportowców

Nauczanie na odległość Prawdziwa rewolucja dla zapracowanych sportowców, którzy chcą się uczyć! Specjalistyczny projekt nauczania na odległość już w Polsce! Od tego roku polskim sportowcom swoje usługi dydaktyczne przedstawia Uniwersytet St. Clements (St. Clements University). Metody i sposób nauczania skierowane są przede wszystkim do tych, którzy z powodu całorocznych treningów, zgrupowań i startów w zawodach nie mogą uczestniczyć w normalnych zajęciach studenckich. St. Clement University znalazł znakomite rozwiązanie, aby temu zaradzić. Studenci tej uczelni mogą teraz pogodzić rozwój kariery sportowej ze studiowaniem. Uniwersytet proponuje indywidualny program nauczania dla sportowców, ale przyjmuje także w swoje progi wszystkich innych chętnych. St. Clements University to międzynarodowa, niezależna instytucja edukacyjna realizująca swoje programy w oparciu o otwarte systemy dostępu do edukacji. Uczelnia pozwala ukończyć studia i zdobyć międzynarodowy dyplom. W cenie czesnego (0 zł wpisowego) zapewnia materiały naukowe i książki. St. Clements University daje swoim studentom także możliwość kontynuowania nauki rozpoczętej wcześniej na innej uczelni na każdym poziomie. Cechą charakterystyczną jest sam sposób nauczania. Studenci spotykają się raz do roku na sesji egzaminacyjnej. Trwa ona około 10 dni. Mimo iż siedziba główna uczelni znajduje się w Londynie, egzaminy odbywają się w języku polskim i są przygotowywane przez polskich profesorów. Student nie jest pozostawiony sam sobie. Mimo iż nie musi jeździć na zajęcia, cały czas pozostaje w kontakcie z wykładowcą. Uniwersytet powstał w marcu 1995 roku w regionie leżącym w granicach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, na Wyspach Turks i Caicos. Jest zarejestrowany we wszystkich krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, m.in.: w Australii i Kanadzie, ma także campusy w takich państwach jak Wielka Brytania, Chiny, Malezja, Indonezja. St. Clements University otrzymał świadectwa uznania i poparcia od Międzynarodowej Organizacji UNESCO. Dyplomy uzyskane na uczelni są uznawane na ponad czternastu uniwersytetach i kolegiach na całym świecie, w szczególności w USA, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach, Malezji, Południowej Afryce, Bangladeszu, Etiopii, Zambii, Wietnamie, na Kostaryce oraz na Łotwie. Reasumując, uczelnia ma na całym świecie 220 placówek w 45 krajach. Polskie przedstawicielstwo St. Clements University mieści się w Warszawie. Warunkiem przystąpienia do programu Studiów na Odległość jest posiadanie ogólnego wykształcenia średniego (ukończenie szkoły średniej zgodnie z prawem obowiązującym w kraju studenta), bez względu na wiek czy rok ukończenia szkoły średniej. Dla najlepszych sportowców uczelnia ufundowała rocznie 5 stypendiów! Zachęcamy do przybliżenia sobie sposobu nauczania na odległość, który oszczędza czas i pieniądze, uczy samodyscypliny, kreatywności oraz podejmowania decyzji. Więcej informacji możecie państwo znaleźć na naszej stronie internetowej - www.scu-university.pl lub w siedzibie uczelni na terenie Polski - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 83/20, IV piętro, tel. 022 6968040, 022 696804, 022 6251252, 022 6968043, mail: > Zapisy przyjmujemy do końca września br.

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach