Przezorny zawsze ubezpieczony…

Nocy nie spędziliśmy zbyt komfortowo… Spanie na fotelach samochodowych nie było dobrym pomysłem. Kiedy jednak słońce wstało, jechaliśmy dalej, w Dolomity i nad Gardę… Droga wąska i kiepsko oznakowana, jak większość w Czechach. Od kilku minut jechaliśmy za tirem, a ja co chwilę wychylałem się, by sprawdzić, czy mogę już wyprzedzać. Wreszcie pusto. Przyspieszam i szykuję się do skrętu. Nagle, dwa czerwone światła rosną mi w oczach, tak jak i cała buda ciężarówki. Z całych sił wciskam hamulec. Rozpaczliwie jasne światła przybliżają się coraz bardziej. Suniemy w poślizgu, cyfry na tablicy rejestracyjnej są coraz większe. Tir zaczyna zjeżdżać do rowu. Instynktownie skręcam za nim. Zza kontenera wyłania się przyczyna… Stajemy 2 m od splątanego, zakrwawionego rowerzysty.

Przez ostatnie 15 lat intensywnego rozwoju gospodarki kapitalistycznej rynek ubezpieczeń rozrósł się znacznie. Coraz więcej firm oferuje różnorodne rodzaje polis, daleko nam jednak do Stanów Zjednoczonych, gdzie pianista oraz śpiewak ubezpieczą bez problemu swoje palce lub struny głosowe. Mogłoby się wydawać, że tak długi okres był wystarczający, by towarzystwa ubezpieczeniowe zaoferowały specjalne ubezpieczenia dla, jakby nie patrzeć, równoprawnych uczestników ruchu drogowego. Niestety, już na wstępie nie mamy dobrych wiadomości. Z plejady firm jedynie jedna traktuje nas, rowerzystów, poważnie – nasz monopolista – PZU SA. Nie uprzedzajmy jednak faktów i przyjrzyjmy się wszystkim ofertom, z których można coś „wycisnąć” dla posiadaczy dwóch kółek. Zanim jednak to zrobimy, musimy sobie szczegółowo wyjaśnić, na czym polegają poszczególne typy ubezpieczeń.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco).

Nazwa mówi sama za siebie. Ubezpieczamy się od kradzieży mienia, czyli w tym przypadku roweru. Taki właśnie rodzaj ubezpieczenia najbardziej interesuje posiadaczy rowerów, szczególnie tych droższych. Niestety, oferta i warunki przedstawiane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie są zbyt atrakcyjne. Przede wszystkim musimy rozróżnić dwa przypadki. Rower przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu – trzymanie roweru w domu, garażu, piwnicy lub innym zamykanym pomieszczeniu, gdy go nie użytkujemy. Bardzo często jest on traktowany jako tzw. „ruchomość domowa” i zostaje objęty zwykłym ubezpieczeniem (mieszkania lub domu) od kradzieży z włamaniem. Musimy jednak uważać. Istotne jest, gdzie przechowujemy rower i w jaki sposób zamykamy pomieszczenie. Jeśli jest to mieszkanie, nie powinno być żadnych problemów, jeśli piwnica lub garaż, często określa się, że maksymalna kwota odszkodowania to np. 5% sumy ubezpieczenia. Jeśli ruchomości mieszkania mamy ubezpieczone na 20 000 zł, za skradziony z piwnicy rower dostaniemy maksymalnie (niezależnie od jego wartości) 1000 zł. Mało tego, często w przypadku najtańszych wersji ubezpieczeń pomieszczenia takie jak piwnica nie są nim objęte. Druga sprawa to sposób zabezpieczenia pomieszczeń gospodarczych. Mając na względzie, że wiele piwnic jest w ogóle niezabezpieczonych, ubezpieczyciele określają, w jaki sposób należy to zrobić. Na przykład firma Uniqa informuje, że pomieszczenie musi być zamknięte na minimum dwa zamki. Rower użytkowany – gdy jedziemy sobie na wycieczkę lub do sklepu. Teraz znowu mamy dwa przypadki:

 1. Rower tracimy na skutek rabunku – podczas jazdy dochodzi do rabunku, czyli zaboru mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Taki przypadek obejmuje jedynie ubezpieczenie „Bezpieczny Rowerzysta” oferowane przez PZU.
 2. Rower tracimy na skutek kradzieży – Dojechaliśmy do sklepu, przypinamy nasz pojazd zapięciem do stojaka i idziemy na zakupy. Kiedy wracamy, roweru już nie ma. To jest najcięższy przypadek i w tej chwili żadne towarzystwo nie zaoferuje nam podobnego ubezpieczenia.
  Pamiętajmy, że na wszystko musimy mieć „kwity”, począwszy od samego roweru. Aby udowodnić jego wartość, należy trzymać wszystkie rachunki, dowody zakupu, faktury, jak i części do niego. W przypadku rozboju lub włamania obowiązkowo trzeba powiadomić policję. Bez tego nie mamy nawet po co iść do ubezpieczyciela. Zawsze warto mieć oczywiście świadka, który na piśmie potwierdzi, że widział rozbój.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Coraz większą popularnością cieszą się w naszym kraju ubezpieczenia typu OC. Lekarze, prawnicy ubezpieczają się np. od ryzyka popełnienia błędu z tytułu wykonywanego zawodu. Do kompleksowego ubezpieczenia mieszkania można wykupić polisę OC, zabezpieczającą np. przed roszczeniami osób poszkodowanych w naszym mieszkaniu. Kiedy np. ktoś zostanie pogryziony przez naszego psa lub spadnie ze schodów. Wielu wydaje się to dziwne, ale jeśli przykładowo potknęliśmy o wystającą płytę chodnikową i złamaliśmy nogę, dlaczego nie domagać się odszkodowania od gminy ? Także rowerzystom „sprzyjają” okoliczności wyrządzenia komuś szkody. Wyobraźmy sobie najprostszą sytuację. Jedziemy po ulicy i zbliżając się do świateł potrącamy lusterko samochodu. Tak się składa, że jest to najnowszy model Mercedes-Benz SLK 55 AMG. Lusterko do niego może kosztować więcej niż jest wart nasz całkiem nietani pojazd. Co w takim wypadku? Jeśli nie mamy ubezpieczenia, kierowca może zażądać zwrotu pieniędzy za naprawę szkody. Jeżeli nie zgadzamy się na to, pozywa nas do sądu. Sprawa oczywiście nie trwa krótko, ale summa summarum musimy zapłacić odszkodowanie plus koszty postępowania sądowego. Nieciekawa sytuacja, musicie przyznać. A wystarczyło ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Koszt takiego ubezpieczenia jest z reguły niewielki, np. w Compensie wynosi 25 zł za rok na sumę 20 000 zł. Całe szczęście w przypadku tego rodzaju ubezpieczeń ofert na rynku jest więcej. Nie są to co prawda specjalnie przeznaczone dla rowerzystów oferty (poza dwoma wyjątkami), ale wchodzą w skład ubezpieczeń OC w życiu prywatnym. Praktycznie każde towarzystwo zastrzega sobie wyłączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie (np. bójka), osobom bliskim ubezpieczonego, podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających. Wiele polis nie obejmuje również wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Chodzi tu o trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Mówiąc prościej, jedziemy na rowerze po ulicy i potrąca nas samochód lub w górach wpadamy na drzewo. Ulegamy wypadkowi. Mamy obrażenia: złamaną rękę, stłuczoną głowę. Trafiamy do szpitala, gdzie jesteśmy leczeni. Jeśli mamy polisę, otrzymamy odszkodowanie z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu. Po zakończeniu leczenia udajemy się na specjalną komisję lekarską, która ocenia uszczerbek na zdrowiu – czyli „ile procent zdrowia utraciliśmy”. Przykładowo, za bardziej skomplikowane złamanie ręki może to być np. 4%, za utratę kciuka 20%, wzroku w jednym oku 30%, utratę funkcji całej ręki 70%. Następnie ubezpieczyciel mnoży sumę procentów (jeśli było kilka uszkodzeń) razy sumę ubezpieczenia, która np. w PZU wynosi do 50 000 zł. Dodatkowo niektóre firmy zwracają koszty: transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium, nabycia protez i środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów lub też pobytu w szpitalu. Podobnie jak w przypadku OC ubezpieczyciele zastrzegają sobie wyłączenie odpowiedzialności w pewnych przypadkach.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

1 maja 2003 roku PZU SA wprowadziło do swojej oferty kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty o nazwie „Bezpieczny Rowerzysta”. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialność cywilną rowerzysty. Zakres może zostać rozszerzony o ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie casco roweru.

Ubezpieczenie Casco

Ubezpieczenie obejmuje rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek:

 1. ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, zapadania lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego;
 2. akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt.1;
 3. wypadku;
 4. rabunku.

Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży roweru. W praktyce ubezpieczenie ma największy sens, kiedy staniemy się ofiarą rabunku lub też będziemy uczestniczyć w wypadku, w czasie którego ulegnie zniszczeniu nasz rower. Suma ubezpieczenia: wartość rynkowa roweru, nieprzekraczająca 5 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z użytkowaniem roweru ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej albo szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Suma gwarancyjna określana jest przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym w granicach od 10 000 zł do 200 000 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty, powstałe w związku z użytkowaniem roweru. Suma ubezpieczenia wynosi między 5 000 a 50 000 zł. Więcej informacji: www.pzu.pl/pub/files//PZU_SA/produkty/osobowe/bezpieczny_rewerzysta.htm

Uniqa TU SA

Firma ubezpieczeniowa konsekwentnie od 1994 roku (poprzednio pod nazwą „Polonia”) oferowała ubezpieczenia dla rowerzystów. Niestety, na początku roku 2005 ubezpieczenie to zostało wycofane z obrotu. Tylko w indywidualnie uzasadnionych sytuacjach może zostać dołączone jako uzupełnienie kompleksowej oferty, ale wtedy jego ostateczny kształt może się różnić od podanej oferty. Do tej pory oferowane były dwa pakiety: podstawowy i rozszerzony.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Ubezpieczenie to jest oferowane w ramach pakietu rozszerzonego. Obejmuje kradzież z włamaniem oraz zdarzenia losowe, takie jak: ogień, wybuch, lawinę, zapadanie i obsuwanie się ziemi, upadek pojazdu powietrznego, powódź. Rower musi być zamknięty w pomieszczeniu, które ma co najmniej dwa zamki. Koszt takiego ubezpieczenia to 15ä sumy ubezpieczenia, która nie może przekraczać jednak 3 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Oferowane w pakiecie podstawowym i rozszerzonym. Koszt 8 zł dla sumy ubezpieczenia 10 000 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Oferowane jest w pakiecie podstawowym i rozszerzonym. Koszt: 5ä sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż dla 2 000 zł. Podane ceny dotyczą całego roku. Jeżeli ubezpieczenie ma być na okres krótszy, wtedy stawki wynoszą odpowiednio:

 • za okres 1-30 dni ubezpieczenia 40% stawki rocznej
 • za okres 1-90 dni ubezpieczenia 60% stawki rocznej
 • za okres 1- 180 dni ubezpieczenia 80% stawki rocznej
 • za okres powyżej 180 dni ubezpieczenia 100% stawki rocznej

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Ergo Hestia

Ergo Hestia nie ma w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów i jeśli chcemy korzystać z usług tego towarzystwa, musimy sięgnąć do innych rodzajów ubezpieczeń.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Rower może zostać ubezpieczony w ramach ruchomości domowych, jako sprzęt sportowy. Może się on znajdować w budynku gospodarczym (np. wolnostojący garaż, piwnica), jednak aby obiekty zostały ubezpieczone od zdarzeń losowych (pożar, zalanie, wybuch…), należy opłacić dodatkową składkę.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Firma oferuje typowe ubezpieczenie NNW. Uprawianie kolarstwa zostało zakwalifikowane do II klasy ryzyka. Maksymalna suma ubezpieczenia to 100 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Firma oferuje typowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym. Ubezpieczenie oferowane jest w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Rekreacyjna jazda na rowerze wchodzi w zakres podstawowy, a rozszerzony obejmuje dodatkowo szkody wyrządzone podczas uprawiania kolarstwa w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych. Suma gwarancyjna może wynieść: 10 000, 20 000, 50 000 lub 100 000 zł. Przykładowo, dla sumy 10 000 zł składka roczna wynosi 20 zł. www.hestia.pl

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Firma nie ma w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów i jeśli chcemy korzystać z usług tego towarzystwa, musimy sięgnąć do innych rodzajów ubezpieczeń.

Ubezpieczenie od kradzieży

Rower możemy ubezpieczyć jako tzw. „ruchomość” domową w ramach dwóch ubezpieczeń: ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych „Lew Domownik” oraz ubezpieczenia elementów stałych, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej „Lew Lokator”. Ubezpieczenie obejmuje typowe zdarzenia losowe (zalanie, pożar…) oraz kradzież z włamaniem (obejmuje również ochronę przed rabunkiem i dewastację mienia). W wariancie „Lew Domownik” rower można ubezpieczyć w wartości odtworzeniowej, tj. w wartości zakupu nowego przedmiotu tego samego rodzaju i klasy. Do wyboru pozostaje również ubezpieczenie w wartości rzeczywistej. Pamiętajmy jednak, że rower jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia mieszkania czy domu. Taki wariant ma więc sens jedynie wtedy, gdy ubezpieczamy cały nasz dobytek. Nie da się w takim wypadku ubezpieczyć tylko i wyłącznie samego roweru.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

W ubezpieczeniu „Lew domownik” ochrona ubezpieczeniowa pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku używania roweru na terytorium RP. Ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania roweru można również uzyskać, kupując ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym „Lew prywatnie”, w którym ochrona może dotyczyć nie tylko terytorium RP, lecz również całej Europy oraz pozaeuropejskich państw basenu Morza Śródziemnego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Dodatkowo rowerzyści-amatorzy mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ochroną Generali nie jest jedynie objęte wyczynowe uprawnianie sportu (tj. udział w zawodach, wyścigach, występach oraz treningach sportowych). Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które uprawiają rekreacyjną (amatorską) jazdę na rowerze. Więcej informacji: www.generali.pl

Compensa SA

Firma nie ma w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów, ale możemy skorzystać z „Ubezpieczenia Rodzinnego” – typowej polisy zabezpieczającej rodzinę oraz jej majątek. „Ubezpieczenie Rodzinne” dostępne jest w jednym z trzech wariantów: podstawowym, standardo-wym i luksusowym. Zawiera ono wszystkie interesujące nas typy ubezpieczenia: od kradzieży i rozboju, ognia, OC i NNW.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Jeżeli rower znajduje się w mieszkaniu, jest traktowany jako ruchomość domowa i objęty pełną sumą ubezpieczenia (poza wariantem podstawowym w przypadku ognia i innych zdarzeń losowych), jeżeli znajduje się w którymś z budynków gospodarczych, maksymalna wypłacana kwota zależy od wariantu ubezpieczenia:

 • Podstawowy – nie jest ubezpieczony,
 • Standardowy – kwota stanowi 10% sumy ubezpieczenia,
 • Luksusowy – kwota stanowi 15% sumy ubezpieczenia.

Przykładowo, jeśli mamy ruchomości w mieszkaniu ubezpieczone na 20 000 zł w wariancie luksusowym (składka roczna 120 zł), a rower kosztował 6 000 zł i znajdował się w mieszkaniu, otrzymamy pełną jego wartość; jeśli w piwnicy – 3 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Warianty „Standardowy” i „Luksusowy” Ubezpieczenia Rodzinnego obejmują tzw. wykonywanie czynności życia prywatnego, do którego należy m.in. amatorskie uprawianie kolarstwa. Przykładowo za 25 zł możemy wykupić polisę na sumę ubezpieczenia 20 000 zł (wariant podstawowy) na jeden rok.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji, które wydarzyły się zarówno na terytorium RP, jak i za granicą. Zakres ubezpieczenia zależy od wariantu ubezpieczenia, np. w standardowym wypłata odszkodowania następuje dopiero wtedy, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi powyżej 10%, natomiast w luksusowym powyżej 1%. Górna suma ubezpieczenia to 10 000 zł.

Warta SA

Warta nie ma w ofercie specjalnego pakietu dla rowerzystów. Jednakże rowerzyści mogą skorzystać z innych, przydatnych im ubezpieczeń.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Rower może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach oferowanych przez Wartę ubezpieczeń mieszkaniowych – „Warta Mieszkanie” lub „Warta Dom Serwis”. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia rower zaliczany jest do grupy ruchomości domowych (może znajdować się w mieszkaniu, piwnicy, pomieszczeniach przynależnych, garażu). W ramach „Warta Mieszkanie” – w zależności od wybranego wariantu – rower może być objęty ochroną przed skutkami zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku bądź dewastacji, a w ramach „Warta Dom Serwis” jest dodatkowo chroniony od ryzyka upadku drzew i masztów oraz aktu terrorystycznego. Ochrona obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie na skutek jednego lub wielu powyższych zdarzeń. W przypadku roweru należy jednak mieć na uwadze, że jest on najczęściej przechowywany w garażu, piwnicy lub innym pomieszczeniu gospodarczym (określanym w OWU jako pomieszczenie przynależne). W przypadku polisy „Warta Mieszkanie” odpowiedzialność za ruchomości domowe, trzymane w pomieszczeniu przynależnym, ograniczona jest do 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych w mieszkaniu. Natomiast zgodnie z polisą „Warta Dom Serwis” dla grupy ruchomości domowych (np. rowerów) przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych i garażu możliwe jest określenie odrębnej sumy ubezpieczenia i ona stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty (bez ograniczeń).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Warta ma w ofercie ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym. Katalog przykładowych szkód jest obszerny i dotyczy m.in.: odpowiedzialności za szkody, które mogą wyrządzić osoby podczas jazdy na rowerze, a ponadto za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie „NNW – Warta Pomoc W Wypadku” oferowane jest w dwóch wariantach: podstawowym i dodatkowym. Oba obejmują w różnym stopniu typowe przypadki NNW, czyli trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć poszkodowanego. Z ciekawostek można wymienić zwrot kosztów operacji plastycznych oraz pomoc finansową w pewnych warunkach w opcji dodatkowej ubezpieczenia. Więcej informacji: www.warta.pl

Bank Inteligo

Mając konto w internetowym banku Inteligo, możemy wykupić ubezpieczenie firmy PZU „Bezpieczny Rowerzysta”. Ubezpieczenie, jak przystało na wirtualny bank, jest dostępne przez Internet, tak więc nie musimy się fatygować i wypełniać druczki w oddziale PZU. Więcej informacji: www.inteligo.pl

Reasumując

Z naszego zestawienia wypływają następujące wnioski. Po pierwsze, typowe ubezpieczenie dla rowerzysty oferuje już tylko PZU SA. Po drugie, nawet jeśli wykupimy polisę „Bezpieczny Rowerzysta”, zadbajmy o ubezpieczenie od kradzieży oraz zdarzeń losowych naszego jednośladu, gdy trzymamy go w mieszkaniu, bądź w piwnicy. Być może będzie to zawarte w naszej polisie na mieszkanie.

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach