VI Wy?cig MTB o Puchar Le?niczego Spalonej Górnej – niedziela 30.09

Start do szóstej edycji tej sympatycznej imprezy odb?dzie si? jak zwykle przy schronisku Jagodna w Spalonej Górnej, punktualnie o godzinie 11. Zapisy b?d? prowadzone w dniu startu w godzinach od 8:00 do 10:45. Po wy?cigu i dekoracji tradycyjnie organizator zaprasza ognisko i kie?baski. Organizatorem jest Adam Krakiewicz, le?niczy ze Spalonej Górnej. Kilka lat temu Adam wpad? na doskona?y pomys? by zrobi? familijn? imprez? rowerow? dla dzieciaków i ich rodziców. Z my?l? o najm?odszych i nieco mniej wtajemniczonych w rowerowy wyczyn, zaprojektowa? malownicz? tras?, o zdecydowanie niewysokim stopniu trudno?ci. Jedna p?tla, któr? co roku pokonuj? kobiety i dzieci liczy niewiele ponad 10 kilometrów. Panowie jad? dwie rundy - oko?o 20 km. Tu? po starcie, zje?d?amy z drogi asfaltowej na drog? le?n? i pokonujemy symboliczne wzniesienie. Nast?pnie wszystkich czeka d?ugi szybki oko?o 2-3 kilometrowy zjazd do najni?szego punktu trasy. Przydaje si? troch? techniki, bo drog? co rusz przecinaj? poziome drewniane belki. Po zje?dzie przychodzi pora na jedyny na trasie szutrowy podjazd. Zajmuje on zaledwie kilka minut, bo liczy kilkaset metrów. Wyje?d?amy na poziomic? i ni? pokonujemy wi?kszo?? trasy - prawie zupe?nie po p?askim. To co? dla ludzi z miasta: pi?kne widoki i wspania?e powietrze. Zabawa zaczyna si? przy wyje?dzie z lasu - wje?d?amy na asfaltow? drog? z Mostowic na Spalon? i ni? wspinamy si? przez kilka d?ugich kilometrów. Za "przegibkiem" zostaje ju? kilkaset metrów do mety. Panie zostaj?, panowie jad? dalej. Konfiguracja trasy preferuje rowery górskie typu hardtail, jeszcze lepsze czasy mo?na osi?gn?? na rowerach typu cross czy nawet prze?ajowych. Zawody zostan? rozegrane w nast?puj?cych kategoriach wiekowych: - M-1 16-18 lat - M-2 I  19-30 lat - M-3 II 31-40 lat - M-4 III 41 -50 lat - M-5 IV 51-60 lat - M-6 V  61- powy?ej - VI kobiety open - VII szko?y gimnazjalne - VIII szko?y podstawowe Wpisowe wynosi 10 z?. Na zwyci?zców kategorii czekaj? wspania?e nagrody, medale i dyplomy oraz roczne prenumeraty Magazynu Rowerowego. B?d? te? niespodzianki ufundowane przez firm? Harfa Harryson. Jak przysta?o na wy?cig familijny, nagrod? otrzyma tak?e najliczniej reprezentowana rodzina. Zapraszamy wszystkich ch?tnych nieposiadaj?cych licencji kolarskich.

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach