Wyniki wy?cigu w Spalonej Górnej.

Ju? po raz szósty spotkali si? sympatycy MTB na Spalonej Górnej. Puchar Le?niczego Adama Krakiewicza jako g?ówna nagroda rywalizacji, zgromadzi?a na starcie 80 uczestników. Ta cykliczna rodzinna impreza zorganizowana jest przez zapalonych pasjonatów jazdy na rowerach górskich z Bystrzyckiego Ko?a Cyklistów. Start honorowy rozpocz?li?my przy Schronisku Jagodna. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy na dystansie 20 km, potem m?odsi uczestnicy jad?cy 10 km. Pierwsza cz??? trasy biegn?ca traktem le?nym rozci?gn??a grup?. Du?e pr?dko?ci osi?gane przez zawodników spot?gowa?y rozbicie peletonu. Trasa mimo krótkiego dystansu nie nale?a?a do naj?atwiejszych. Po odcinku le?nym wy?oni?a si? cz??? asfaltowa oko?o 4km biegn?ca pod gór?. Jesienna s?oneczna pogoda sprzyja?a osi?ganiu dobrych wyników. Na met? wy?cigu dotar?o 78 zawodników. Oficjalne wyniki: https://bystrzyca.pl/shows.php?mlur=sport&kategoria=Rowery+g%F3rskie Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? sponsorom: Harfa-Harryson, Magazyn Rowerowy, Nadle?nictwo Bystrzyca K?., PTTK o/Mi?dzygórze, AWO-Andrzej Wo?oszyn, Masarnia-Jerzy Klain, Zak?ad Us?ug Le?nych Bystrzyca K?., Lemcio Sklep rowerowy, W?s-Sport, FISCOM dystrybutor komputerów ADAX, Osmelakowa Dolina, Schronisko „Jagodna”, MK-Kubiak oraz wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy. Dzi?kujemy zawodnikom za sportow? rywalizacj? (fair-play dla Ma?ka Smu?ki - nie ka?dy oddaje swój sprz?t w czasie wy?cigu:-), zapraszamy za rok.

top 3

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej

Filmy

Wybór redakcji

Czytaj więcej

Jeździj jak zawodowcy i zabezpiecz swój telefon na rowerze – uchwyt do telefonu na rower marki RokForm

Czytaj więcej
comments powered by Disqus

Informuj mnie o nowych artykułach